fbpx

Сексуалниот однос е безбеден доколку не се работи за патолошка бременост.